Tajemnicza postać Św. Józefa

Nie był męczennikiem, nie wiadomo o nim ani słowa. Tyle tylko, że zrobił to, co zrobiłby każdy ojciec: zaopiekował się żoną i dzieckiem. I właśnie dlatego jest on tak wspaniały. Św. Józef to jedna z najbardziej nieznanych postaci biblijnych, która jednak historycznie wzbudzała w Kościele wielki kult. Kim był ten człowiek i co tak naprawdę o nim wiadomo?

Informacje, które posiadamy o św. Józefie pochodzą od Ewangelistów św. Mateusza i św. Łukasza. Wiemy, że był on sprawiedliwym człowiekiem, wybranym przez Boga, aby poślubiając Dziewicę Maryję. Stał się w oczach współczesnych ludzi prawnym ojcem Jezusa.

Na początku Józef miał wątpliwości, ale zaufał aniołowi Bożemu, który powiedział mu, że jego żona poczęła Jezusa, Mesjasza, dziewiczo przez Ducha Świętego. Józef towarzyszył swojej żonie do Betlejem, gdzie urodzi się Jezus. Józef chronił i strzegł go. Zabrał Dziecko i Jego Matkę i uciekł do Egiptu, bo Herod zamierza zabić Dziecko.

Sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie – wielkie miejsce kultu

W Egipcie żyją jako emigranci, dopóki nie minie niebezpieczeństwo. Następnie wracają do Nazaretu, skąd pochodził zarówno Józef, jak i Dziewica. Tam Święta Rodzina prowadziła ukrytą egzystencję, podczas której dorastał Jezus. Święty Józef był rzemieślnikiem i posiadał mały warsztat, w którym Dzieciątko uczyło się wartości pracy.

Ewangelicy nie podają więcej danych. W czasie, gdy Jezus mając około trzydziestu lat rozpoczyna publiczne głoszenie Ewangelii, Józef musiał już umrzeć, choć nie oznacza to, że był w zaawansowanym wieku, gdyż w ikonografii wielokrotnie przedstawiany jest na podstawie relacji z Ewangelii.

Kiedy w Kościele zaczęto czcić św. Józefa? Jakie są kamienie milowe w historii tego kultu?

Nabożeństwo do św. Józefa rozwijało się z wielką dyskrecją. Początkowo była ona związana z wydarzeniami narodzin Zbawiciela, w okolicach Bożego Narodzenia. Właściwa i zróżnicowana pobożność zaczyna się w średniowieczu. Papież Sykstus IV (1471-1484) wprowadził go do brewiarza rzymskiego, a w 1621 roku Grzegorz XV uznał go za nakaz. Nabożeństwo to rozpowszechnili franciszkanie, zwłaszcza bernardyni ze Sieny, a następnie karmelici, zwłaszcza bosi, dzięki wielkiemu nabożeństwu, jakie św. Teresa od Jezusa wyznawała do patriarchy.

Czego św. Józef może nauczyć Kościół dzisiaj? Czy ma to związek ze znaczeniem rodziny?

Św. Józef, mimo że w Ewangelii odgrywa rolę drugorzędną, jest może dlatego doskonałym wzorem cnót: pokory, prostoty, pracowitości i wielu innych, z wiarą na czele. Nie zapominajmy, że tekst święty nazywa go „człowiekiem sprawiedliwym”, z całą mocą, jaką ma to określenie.

Józefowi, zawsze nierozerwalnie złączonego z Jezusem i Maryją, podkreśla się wzorcową rolę Świętej Rodziny z Nazaretu, zwłaszcza w takim momencie historycznym jak nasz, w którym rodzina doświadcza silnych ataków z różnych stron. Czcić św. Józefa to stawiać przed naszymi oczyma postać doskonałego ojca rodziny, którego jedyną misją było być stróżem i opiekunem dwóch najcenniejszych skarbów: swojej żony, Dziewicy, i syna, którego nie spłodził, Jezusa Chrystusa Pana, zrodzonego dzięki działaniu i łasce Ducha Świętego, ale którego kochał jeszcze bardziej niż gdyby był z własnej krwi.