Kontakt

Dane kontaktowe

Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra

ul. Kordeckiego 2

42-225 Częstochowa

  • info@renowacjajasnejgory.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości

Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra, jako beneficjent środków Unii Europejskiej, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza on-line lub dedykowanego adresu e-mail.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.