Otwarcie nowego frontu robót

Zgodnie z harmonogramem realizacji robót w ramach projektu „Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”, wykonawca prac budowlano-konserwatorskich rozpoczął wykonywanie prac w zakresie wymiany nawierzchni na kurtynie wschodniej.

W pierwszej fazie prac planowane jest usunięcie istniejących warstw tarasowych i świetlików, następnie ukształtowanie nowych warstw tarasowych i wymiana schodów do Kaplicy Piusa i wymiana kamiennych nakryw.

Realizacja prac z przyczyn technicznych będzie wiązała się z drobnymi utrudnieniami dla pielgrzymów i turystów. Prace nie będą miały jednak wpływu na uroczystości kościelne.

Prace na kurtynie wschodniej potrwają ok. pół roku.