Etap 1

Zakres projektu

 1. Taras – kurtyna południowa
 2. Sala Zgromadzeń
 3. Pokoje Królewskie
 4. Taras – kurtyna wschodnia
 5. Taras – Bastion Św. Rocha
 6. Atrium Kaplicy Matki Bożej
Głównym celem inwestycji na Jasnej Górze jest zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt zakłada remont, modernizację oraz przystosowanie zabudowań dla potrzeb realizacji programu kulturalno-edukacyjnego, którego rola na Jasnej Górze zostanie zwiększona. W możliwie najwyższym stopniu obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto celem projektu jest zwiększenie funkcji i roli Atrium Kaplicy Matki Bożej oraz udostępnienie niedostępnych Pokoi Królewskich i Sali Papieskiej.

1.

Taras - kurtyna południowa

Zadanie jest komplementarne do prac wykonywanych w Sali Zgromadzeń. Obejmuje ono wymianę wszystkich warstw tarasowych i schodów, renowację kamiennych balustrad, budynku bramy wałowej oraz ceglanego muru kurtyny. Tak wykonane prace pozwolą chronić Salę Zgromadzeń przed dalszym przeciekaniem, jak również podwyższą bezpieczeństwo pielgrzymów i ogólną estetykę tarasów wokół Jasnej Góry.

2.

Sala Zgromadzeń im. Jana Pawła II

Zadanie obejmuje generalny remont odtworzeniowy i modernizację Sali Papieskiej, która ze względu na stan techniczny jest niedostępna. Zakres prac obejmuje w szczególności:

 • roboty rozbiórkowe,
 • budowę zaplecza technicznego,
 • kompleksowy remont Sali obejmujący dostosowanie do najwyższych standardów,
 • budowę pochylni i urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę reżyserki.
3.

Pokoje Królewskie

Zadanie obejmuje remont konstrukcji więźby dachowej z wymianą pokrycia w związku z planowanym udostępnieniem Pokoi Królewskich do powszechnego użytku. W zakresie prac jest naprawa więźby dachowej w części północnej i południowej, odtworzenie facjatek, wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie poddasza.

Wykonane prace umożliwią udostępnienie nowych przestrzeni wystawowych.

4.

Taras - kurtyna wschodnia

W ramach zadania, w obrębie kurtyny wschodniej – najbardziej eksponowanego miejsca podczas uroczystości na Jasnej Górze, planowane jest m.in. usunięcie istniejących warstw tarasowych i świetlików, ukształtowanie nowych warstw tarasowych, wymiana schodów do Kaplicy Piusa i wymiana kamiennych nakryw.

Remont pozwoli poprawić stan techniczny wschodniej części tarasów, co zwiększy komfort pielgrzymów i turystów podczas zwiedzania Klasztoru, jak również zapewni ochronę obiektu przed degradacją powodowaną warunkami atmosferycznymi.

5.

Taras - Bastion Św. Rocha

Wykonanie zadania pozwoli uniknąć przecieków widocznych w pomieszczeniach muzealnych w obrębie Bastionu Św. Rocha. Przewiduje się całkowitą wymianę nawierzchni i częściową wymianę hydroizolacji, z nowym ukształtowaniem ułatwiającym odprowadzenie wody nawierzchniowej. Zostanie również wykonany remont świetlika oraz remont odtworzeniowy elewacji wewnętrznych bastionu. W projekcie przewidziano również wymianę nakryw granitowych i ceglanych.

6.

Atrium Kaplicy Matki Bożej

W ramach zadania zostaną wykonane prace konserwatorskie we wnętrzu dwukondygnacyjnego atrium krużgankowego i dawnej zakrystii w zespole klasztornym Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Prace konserwatorskie obejmują:

 • sklepienia i ściany,
 • portale kamienne,
 • kamienną kropielnicę,
 • drzwi drewniane i schody,
 • czternaście obrazów Drogi Krzyżowej z XVIII w.,
 • kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
 • cykl „Golgoty” Jerzego Dudy-Gracza.