Dofinansowanie

Dofinansowanie z funduszy europejskich

Umowa o dofinansowanie zapewniająca 17 mln zł unijnego wsparcia na projekt została podpisana przez Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego oraz Administratora Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze Ojca Czesława Bruda, w dniu 19 września 2016 r. Podpisanie umowy zostało poprzedzone przygotowaniem kompleksowego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Beneficjentem projektu jest Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra, odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz realizację części budowlano-konserwatorskiej przedsięwzięcia. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej obejmuje koszty wykonania prac budowlanych i konserwatorskich, realizacji wirtualnych panoram 3D, jak również kosztów okołoprojektowych.

Montaż finansowy

Dofinansowanie Unii Europejskiej

17 698 034,61 zł

Wkład własny

3 123 182,58 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program operacyjny z funduszy pomocowych w całej Unii Europejskiej. Główne obszary wsparcia tego programu to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego są to obiekty wpisane na listę UNESCO lub obiekty uznane przez Prezydenta RP za pomniki historii.