Dofinansowanie

Dofinansowanie z funduszy europejskich

Fot. mkidn.gov.pl
Umowa o dofinansowanie zapewniająca 17 mln zł unijnego wsparcia na projekt została podpisana przez Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego oraz Administratora Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze Ojca Czesława Bruda, w dniu 19 września 2016 r. Podpisanie umowy zostało poprzedzone przygotowaniem kompleksowego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Starania Klasztoru Ojców Paulinów Jasna Góra przyczyniły się do podpisania w listopadzie 2017 r. umowy o dofinansowanie dotyczącej kontynuacji prac - w ramach etapu II. Druga umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje ponad 11 mln zł dofinansowania na prace, które zostaną zakończone do grudnia 2018 roku.
Beneficjentem obydwu projektów jest Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra, odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz realizację części budowlano-konserwatorskiej przedsięwzięcia. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej obejmuje koszty wykonania prac budowlanych i konserwatorskich, realizacji wirtualnego spaceru oraz koszty ogólne.

Montaż finansowy

Etap I

Dofinansowanie Unii Europejskiej

17 698 034,61 zł

Wkład własny

3 123 182,58 zł

Etap II

Dofinansowanie Unii Europejskiej

11 253 659,66 zł

Wkład własny

1 985 948,95 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program operacyjny z funduszy pomocowych w całej Unii Europejskiej. Główne obszary wsparcia tego programu to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego są to obiekty wpisane na listę UNESCO lub obiekty uznane przez Prezydenta RP za pomniki historii.