Day

Kwiecień 8, 2017
Zgodnie z harmonogramem realizacji robót w ramach projektu „Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”, wykonawca prac budowlano-konserwatorskich rozpoczął wykonywanie prac w zakresie wymiany nawierzchni na kurtynie wschodniej. W pierwszej fazie prac planowane jest usunięcie istniejących warstw tarasowych i świetlików, następnie ukształtowanie nowych warstw tarasowych i wymiana schodów do...