Day

Wrzesień 29, 2016
Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 września rozpoczęto realizację prac budowlanych i konserwatorskich w ramach projektu „Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”. W początkowej fazie projektu prace będą realizowane w Sali Zgromadzeń i Atrium Kaplicy Matki Bożej. Harmonogram prac został ustalony w taki sposób, aby możliwie nie zaburzał...